CYPE. CYPECAD. Reliable structures, very precise drawings

CYPECAD
CYPECAD беше създадена за да се реализира проектиране, изчисляване, анализиране и оразмеряване на стоманобетонни и метални конструкции, подложени на хоризонтални и вертикални въздействия за сгради, съоръжения и проекти за гражданско строителство.
Нейното използване гарантира максимално доверие в изчисленията и най-доброто изобразяване на плановете, включващи вертикалните елементи (колони, преградни и носещи стени); греди и плочи от най-широка типология; основи чрез фундаментна плоча или фундаментни греди, отделни фундаменти и пилотни възглавници.
Интегрирани конструкции от Метал 3Д (стоманени, алуминиеви и дървени профили) с 6 степени на свобода във всеки възел, включително оразмеряване и оптимизиране на сеченията.
Последната версия на програмата включва възможност за изчисление с прилагане на Наредба No 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, в сила за територията на България.

©CYPE Bulgaria - БЪЛГАРИЯ - тел.:(+359) 2 42 65 005 - (+359) 886 439 699
Начало | CYPE | Продукти | Пишете ни
Испански | Френски | италиански | Испанcки-Мексико | Португалски | Английски | Други дистрибутори
CYPE. Софтуер за Архитектура, Инженерство и Конструкция